Formularz zgłoszeń na IV GPPPZ im. Witolda Rychtera

Bykudlatyy

Formularz zgłoszeń na IV GPPPZ im. Witolda Rychtera

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami, zapraszamy już teraz do zgłaszania swojego udziału w rajdzie IV Grand Prix Polski Pojazdów Zabytkowych im. Witolda Rychtera, który odbędzie się 27-30 września 2018 r.

Tym razem kierunek Bieszczady!
Trasa wynosi ponad 1 000 km, nie zabraknie krętych odcinków na regularność i prób sportowych.
Startujemy z Warszawy, dalej przez Słomczyn, Radom, Kazimierz Dolny, Lublin, Zamość, Biłgoraj do mety w Solinie.

W miarę napływu zgłoszeń opublikowana zostanie prowizoryczna lista startowa, która sukcesywnie będzie aktualizowana.

Rajd rozpocznie się Badaniem Kontrolnym i Odbiorem Administracyjnym już w środę 26 września br. w godzinach 18,00 – 21,00

Po więcej szczegółów zapraszamy wkrótce na naszą stronę internetową. Już niebawem na stronie gpppz.pl i na profilu facebook.com//rajdGPPPZ udostępniony zostanie Regulamin.

Poniżej formularz zgłoszeniowy.

Możliwe jest też wysłanie klasycznego zgłoszenia wypisanego ręcznie, plik można pobrać TUTAJ

 FORMULARZ IV GPPPZ im. Witolda Rychtera

Nazwisko i imię / Name + Telefon / Phone

Przyjmuję bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu GPPPZ. Oświadczam, że biorę udział w imprezie na własne ryzyko, przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się roszczeń w stosunku do Organizatora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Stowarzyszenie Stare Jak Nowe (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
I accept the GPPPZ regulations without any reservations. I declare that I participate in the event at my own risk and I take full responsibility for any damages caused, thus I waive any claims towards the Organiser. I consent to processing my personal data enclosed in the formular by the Stare Jak Nowe Association (in accordance with the Personal Data Protection Act of 2002, Journal of Laws No 101, pos. 926).