Impreza odwołana

Bykudlaty

Impreza odwołana

Szanowni Państwo, zespół organizacyjny VI Grand Prix Polski Pojazdów Zabytkowych im. Witolda Rychtera z przykrością informuję, że VI GPPPZ dołączył do grona imprez, które nie odbędą się w tym roku. Staraliśmy się pokonywać wszelkie przeciwności, aby rajd się odbył w wyznaczonym terminie, jednak narastająca ich liczba spowodowała, że impreza nie będzie mogła się odbyć na właściwym poziomie. Największy wpływ na podjęcie tej decyzji miało wycofanie się w ostatniej chwili partnerów/sponsorów wydarzenia ze względów covidowych. Pomimo największej w tego typu imprezach w tym roku frekwencji (23 zgłoszone załogi), ilość opłaconych wpisowych tj. 17 (pomimo wydłużenia terminu dla niższego wpisowego) również nie pozwoliła na efektywne negocjacje w kwestii kosztów za noclegi i wyżywienie a także obiekty sportowe. W związku z powyższym załogi, które dokonały wpłaty, niezwłocznie otrzymają zwrot na konto. Ze sportowym pozdrowieniem i nadzieją, że widzimy się w przyszłym roku

Dyrektor i Zespół GPPPZ