Wyjedźmy rajdem w Bieszczady!

ByMary Szu

Wyjedźmy rajdem w Bieszczady!

Stowarzyszenie Stare Jak Nowe zaprasza do udziału w IV Grand Prix Polski Pojazdów Zabytkowych im. Witolda Rychtera w terminie 27-30 września 2018 r.
Kierunek Bieszczady! Rajd rozpocznie się Badaniem Kontrolnym i Odbiorem Administracyjnym w Warszawie już w środę 26 września br. w godzinach wieczornych.

Trasa wynosi ponad 1 000 km, nie zabraknie krętych odcinków na regularność i prób sportowych.

rek_A4 2018

Zgłoszenia samochodów wyprodukowanych po 31.12.1989 r. będą rozpatrywane indywidualnie (lista rezerwowa), pierwszeństwo udziału mają starsze pojazdy.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem imprezy, a następnie przysłaniem wypełnionego formularza zgłoszenia.

Możliwe jest też wysłanie klasycznego zgłoszenia wypisanego ręcznie i zeskanowanego. Plik można pobrać TUTAJ.